ఏపీ పీజీ సెట్ 2020

ఏపీ పీజీఈ సెట్ 2020 నోటిఫికేషన్ | 15 జూన్ 2020 అప్లికేషన్ చివరి తేదీ

0
ఏపీ పీజీఈ సెట్ 2020 ఆంధ్రప్రదేశ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంజనీరింగ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (AP PGECET 2020) ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విశాఖపట్నం ఈ పరీక్షని చేపడుతుంది. ఎం.టెక్, ఎం.ఫార్మసీ, ఫార్మా.డి(పిబి) కోర్సులలో...
ఏపీ పాలిసెట్ 2020

ఏపీ పాలిసెట్ 2020 | ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చివరి తేదీ 15 జూన్ 2020

0
ఏపీ పాలిసెట్ 2020 (పాలిటెక్నిక్ కామన్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్) మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్, విజయవాడ ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తుంది. ఇంజనీరింగ్ లేదా నాన్ ఇంజనీరింగ్...
తెలంగాణ ఎంసెట్ 2020

తెలంగాణ ఎంసెట్ 2020 నోటిఫికేషన్ @ eamcet.tsche.ac.in

0
తెలంగాణ ఎంసెట్ 2020 నోటిఫికేషన్: తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ మెడికల్ కామన్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ (TS EAMCET) 2020 నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది. తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్...
AP EAMCET 2020 in Telugu

ఏపీ ఎంసెట్ 2020 నోటిఫికేషన్ | AP EAMCET 2020 ఆన్లైన్ అప్లికేషన్

0
ఏపీ ఎంసెట్ 2020 నోటిఫికేషన్ | AP EAMCET 2020 ఆన్లైన్ అప్లికేషన్: ఏపీ ఎంసెట్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్ మరియు మెడికల్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ 2020. జవహార్ లాల్...
AP ECET 2020 in Telugu

ఏపీ ఈసెట్ 2020 నోటిఫికేషన్ | 15 జూన్ 2020 అప్లికేషన్ చివరి తేదీ

0
ఏపీ ఈసెట్ 2020 నోటిఫికేషన్ 4 మార్చి 2020 విడుదల చేయడం జరిగింది. జవహర్ లాల్ నెహ్రూ టెక్నలాజికల్ యూనివర్సిటీ, అనంతపురం ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తుంది. ఇంజనీరింగ్ లేదా ఫార్మసీ కోర్సులలో రెండవ...
Telangana ECET 2020 in Telugu

తెలంగాణ ఈసెట్ 2020 | TS ECET 2020 అప్లికేషన్ ఫారం

0
తెలంగాణ ఈసెట్ 2020: తెలంగాణ స్టేట్ ఇంజనీరింగ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (TS ECET) 2020 పరీక్షను తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తరుపున JNTU హైదరాబాద్ పరీక్ష బాధ్యతలు...
TS EdCET 2020

తెలంగాణ EdCET 2020 నోటిఫికేషన్ | edcet.tsche.ac.in

0
తెలంగాణ EdCET 2020 నోటిఫికేషన్ | edcet.tsche.ac.in: తెలంగాణ స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ కామన్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ 2020 నోటిఫికేషన్ మనకు 24 ఫిబ్రవరి 2020 న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ విడుదల చేయడం...
AP EdCET 2020

AP EdCET 2020 నోటిఫికేషన్ | అప్లికేషన్ చివరి తేదీ 15 జూన్ 2020

0
AP EdCET 2020 నోటిఫికేషన్ | అప్లికేషన్ చివరి తేదీ 15 జూన్ 2020: ఏపీ ఎడ్యుకేషన్ కామన్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ 2020 ఈ ప్రవేశపరీక్ష ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విశాఖపట్నం నిర్వహిస్తోంది. రెండు...
TS LAWCET, PGLCET 2020

TS లాసెట్ 2020 | తెలంగాణ LAWCET, PGLCET 2020

0
TS లాసెట్ 2020 | తెలంగాణ LAWCET, PGLCET 2020 తెలంగాణ రాష్ట్ర లా కామన్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ 2020 మరియు తెలంగాణ స్టేట్ పీజీ లా కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ 2020 పరీక్షలకు...
AP LAWCET, PGLCET 2020

AP లాసెట్ 2020 | ఆంధ్రప్రదేశ్ PGLCET 2020 ఆన్లైన్ అప్లికేషన్

0
AP లాసెట్ (LAWCET) 2020 | ఆంధ్రప్రదేశ్ PGLCET 2020 - 15 జూన్ 2020 ఏపీ లాసెట్ మరియు పిజిఎల్ సెట్ 2020 మనకి శ్రీ కృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీ, అనంతపురం నిర్వహణ బాధ్యతలు...