నృత్యాలు, పండుగలు, సంగీత వాయిద్యాలు Bits / Quiz

Dances, Festivals & Musical Instruments Bits in Telugu

Dances, Festivals & Musical Instruments Bits in Telugu.

నృత్యాలు, పండుగలు, సంగీత వాయిద్యాలు Bits / Quiz. Top 40 Multiple Choice Questions On Dances, Festivals & Musical Instruments.

 13%

Page 1 of 8

1. కూచిపూడి నాట్యపిత?

2. భరతనాట్యం ఏ రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ది చెందినది?

3. కథక్ నృత్యంలో లక్నో ఘరానా దేనికి ప్రసిద్ది చెందింది?

4. బైశాఖి పండుగను ఈ రాష్ట్రంలోజరుపుకుంటారు?

5. అక్బర్ ఆస్థానంలో గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడు?


 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here