ప్రసిద్ధ భారతీయ నాయకుల మారుపేర్లు బిట్స్

Famous Nicknames of Indian Leaders Bits in Telugu

ప్రసిద్ధ భారతీయ నాయకుల మారుపేర్లు బిట్స్

Practice Famous Nicknames of Indian Leaders Bits in Telugu (Multiple Choice Questions).

 13%

Page 1 of 8

1. షేక్ ముజిబర్ రెహ్మాన్ను ఈ విధంగా? వ్యవహరిస్తారు?

2. భారత తర్కశాస్త్ర పితామహుడు ఎవరు?

3. ‘లేడీ విత్ ద ల్యాంప్’ గా పిలువబడినది?

4. ‘టైగర్ ఆఫ్ స్నో’ గా పిలువబడినది?

5. ఫుఎహ్ర్ర్ గా పిలువబడినది ఎవరు?


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here