భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ | Indian Economy Bits in Telugu

Indian-Economy-Bits-Telugu

భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ | Indian Economy Bits in Telugu

భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ – Practice Indian Economy MCQ Quiz

 5%

Page 1 of 20

1. కారకా2014-15లో ఉత్పత్తి ల దృష్ట్యా స్థూల కలిపిన విలువలో (ప్రస్తుత ధరల వద్ద) సేవా రంగం వాటా?

2. దేశంలో 2014-15లో సేవా రంగ వృద్ధి?

3. దేశంలోని అతిపెద్ద ఉక్కు కర్మాగారం ఎక్కడ ఉంది?

4. భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్ కర్మాగారం ఎక్కడ ఉంది?

5. కిందివాటిలో సరికాని జతను గుర్తించండి.


 

Video: Indian Economy Quiz in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here