సైన్స్ & టెక్నాలజీ | Science & Technology Bits in Telugu

Science & Technology Bits in Telugu

Science & Technology Bits in Telugu

100 సైన్స్ & టెక్నాలజీ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చెయ్యండి. Latest Top 100 Science and Technology Bits in Telugu.

 5%

Page 1 of 20

1. కింది వాటిలో ఇస్రో వాణిజ్య విభాగం ఏది?

2. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని పీఎస్‌ఎల్‌వీ ప్రయోగాలు విఫలమయ్యాయి?

3. ఇండియా డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ ఎక్కడ ఏర్పాటైంది?

4. చంద్రుడిపై అధ్యయనానికి చైనా త్వరలో ప్రయోగించనున్న ల్యాండర్/ రోవర్ ప్రయోగం ఏది?

5. అంతరిక్ష నౌకల, ఉపగ్రహాల నిర్మాణంలో ఉపయోగపడే ఏ అడ్‌హెసివ్‌ను ఇస్రో ప్రయోగించింది?


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here