క్రీడలు క్విజ్ | Sports Bits in Telugu (MCQ Quiz)

Sports Quiz in Telugu

క్రీడలు క్విజ్ | Sports Bits in Telugu (MCQ Quiz)

Practice Sports Quiz in Telugu. All are multiple choice questions only. క్రీడలు క్విజ్ ప్రాక్టీస్ చెయ్యండి. ఈ ప్రశ్నలు కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి చాల ఉపయోగపడతాయి.

 7%

Page 1 of 15

1. హాకీ ప్రపంచకపను అత్యధిక సార్లు గెలుపొందిన దేశం?

2.  ఒలంపిక్స్ చరిత్రలో అత్యధిక స్వర్ణాలు సాధించిన ఆటగాడు?

3.  ఐసిసి ప్రధాన కార్యాలయం?

4. ఒలంపిక్ క్రీడలలో హాకీలో భారతదేశం చివరిగా స్వర్ణ పతాకాన్ని ఇచ్చట  సాధించింది?

5. ఆసియా క్రీడలు ప్రారంభమైన సంవత్సరం?


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here